Visby TK följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronavirusets spridning. Målsättningen med nedanstående åtgärder, anpassningar och information är att begränsa risken för smittspridning i hallen som just nu är öppen enligt nedan uppdaterade restriktioner och vidtagna åtgärder.

• All träningsverksamhet är tillåten och genomförs med i denna information uppdaterade restriktioner.

• Omklädningsrummen är öppna men vi uppmanar alla att byta om och duscha hemma (gäller ej skolklasser).

• Kom till hallen max 15 min innan spel och lämna hallen så snart som möjligt efter spel.

• Padelbanornas starttider har för att minska trängsel delats upp så att bana 1 byter spelare på hel timme, bana 2 på halv timme. Bana 1 har möjlig entré på båda sidor om banan. Följ anvisningarna på plats för att hålla avstånd.

• Föräldrar/anhöriga skall inte vistas på anläggningen. Lämna och hämta barnen utanför entrédörren. Föräldrar till barn med särskilda behov/stöd och till yngre barn som är osäkra får förälder följa med in och lämna/hämta.

• I entréerna finns engångshandskar och i reception munskydd för dig som önskar.

• Vi hjälps alla åt att genomgående hålla avstånd till varandra.

• Handsprit finns i entréerna, i anslutning till banorna och utspritt i hela hallen.

• På alla toaletter finns tvål så att nödvändig handhygien kan upprätthållas.

• Tränare håller distans till alla elever och undviker fysisk kontakt.

• Vi rekommenderar alla som hyr banor att spela singel, spela med familjemedlemmar eller hyra bollmaskinen.

• Vi har infört ett maxantal aktiva/besökare i de olika delarna av anläggningen.

• Städningen i hallen har ökats på och sker mer frekvent än tidigare.

• Shopen/receptionen har begränsade öppettider under denna tid och hålls endast öppen när kanslipersonal är på plats eller tränare har tid mellan träningspass.

Utöver detta gäller:

•   Strötider kan bokas.
•   Abonnemang löper på som vanligt

•  Privatlektioner kan bokas

•   Gotlandsserien spelas
•   Seriematcher skjuts upp i Svenska Tennisserien, Öst och mittligan och Gotland Padel Leauge.
•   Följ anvisningarna som finns i hallen och hjälp till att hålla avstånd till varandra

Vid frågor – sänd e-post till kansli@visbytk.com

Tack på förhand för Er förståelse och Ert samarbete under denna utmanande period. Nu ser vi till att hjälpas åt att hålla i och hålla ut!

Mer info finns här:

Information med anledning av coronaviruset

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Kategorier: Nyhet