Visby TK är en av Sveriges ledande föreningar i arbetet med barn och ungdomar och har för detta mottagit ärofyllda priser både lokalt och nationellt. Bland annat blev man årets ungdomsförening på Gotland 2016 och 2017 prisades man av Svenska tennisförbundet med ”Mackes Trofé” vilket kort innebär att man under året drivit landets frmsta barn och ungdomsverksamhet i tennissverige.

Föreningen ligger även i topp på Gotland när det kommer till antal ”aktivitetstimmar” för barn och ungdomar. Visby TK är även certifierad som en Värdefull idrottsförening för sitt arbete med vision och värdegrund, samt framtagande av policys för alkohol, tobak, doping och
trafiksäkerhet.

Vi är uttöver detta just nu i en spännande expansionsfas och utvecklar just nu både anläggningen och verksamheten med Padeltennis som kommer bedrivas på liknande sätt.

Ett partnerskap kan innehålla allt från tennis clinics, nyttjande av Visby TK.s klubblokaler, friskvård för personal, produkt- och varumärkesaktivering vid t ex tävlingar, erbjudanden till medlemmar/kunder, branding av klubbkläder, exponering i och på Visby Racketcenter, hemsida, monitorer mm. Men framförallt är ni med och stödjer vår barn och ungdomsverksamhet.

Med dig som sponsor vill vi fortsätta leda utvecklingen inom gotländsk barn & ungdomsidrott.

Kontakta oss redan idag, kansli@visbytk.com